Get a site

Ovaa sodržina e za registrirani korisnici. login.

 
Most koj povrzuva dva gradovi – Video

Mostovi se gradat za polesna komunikacija na eden so drug kraj,tamu kade što ima reka mora da ima i mostovi vo naselenite mesta.Ako nema most vo nekoi...

Kuќa od stiropor – VIDEO

Kako što napreduva tehnologijata vo sekoj sektor taka i vo gradežništvoto se poveќe se pojavuvaat materijali koi ja olesnuvaat rabotata i isto taka gi...

Edukativniot karavan na DIK poseti 12 gradovi

Skopje, (12.04.2019) Vo presret na pretstojnite Pretsedatelski izbori 2019, a so cel edukacija na glasačite, Državnata izborna komisija organizira edu...

Facebook AI i izbori

Fejsbuk vo momentov e vo centarot na nekolku skandali i kritiki za pristap do podatoci, reguliranje na sodržinata što se pojavuva na nivnata platforma...

SPORED OVIE ZNACI, znaete deka treba da ja smenite rabotata

Promenata na rabotata ne e lesna odluka, no ostanuvajќi na rabota koja ne može da ve vodi nikade može da ima trajno negativno vlijanie vrz vašata kari...

Vladimir Putin ja otvori prvata fabrika na Mercedes-Benz vo Rusija!

Dajmler go proširuva svojot opseg na deluvanje, pa Mercedes-Benz ja otvori svojata prva fabrika vo Rusija, koja se naoѓa vo blizina na Moskva. Vladimir...

Slovenečki vesnik,Eve što mu napravi na ungarskiot premier

Na ungarskiot premier Viktor Orban ne mu se dopadna naslovnata stranica na slovenečkiot vesnik Mladina i isprati protestna nota do Slovenija, objavi T...

VIVAX prodolžuva so čekorite za opštestvena odgovornost kako kompanija koja e golem del od pazarot

VIVAX prodolžuva so čekorite za opštestvena odgovornost kako kompanija koja e golem del od pazarot So voveduvanje na R32 freonot se obezbeduva do 9% po...

Volkswagen Golf go proslavi svojot 45-ti rodenden

Pred nekolku dena, VW odbeleža 45 godini od početokot na proizvodstvoto na svojot najpopularen model, odnosno modelot Golf. Imeno, proizvodstvoto zapo...

Požari besneat nasekade

Štotuku započna proletta i malku potoplo vreme a požarite besneat niz Severna Makedonija.Najmnogu se slučuvaat poradi negriža i neodgovornost na čoveč...

Latas podnel ostavka od funkcijata urednik vo SITEL TV

Latas dobro poznat na site od dnevnikot na tv Sitel,podnel ostavka od funkcijata urednik vo televizijata.Toj veli deka se otkažal poradi pritisocite k...

Utre večer DUEL pomeѓu Zaev i Mickovski

Ne propuštajte go utrešniot duel na dvajcata lideri  na najgolemite partii vo Severna Makedonija Zaev I Mickovski.Vo emisijata „Samo vistina“ na Kanal...

novo

 • Most koj povrzuva dva gradovi – Video

  Mostovi se gradat za polesna komunikacija na eden so drug kraj,tamu kade što ima reka mora da ima i mostovi vo naselenite mesta.Ako nema most vo nekoi slučai naselenieto ne može da sorabotuva ni na ku...

 • Kuќa od stiropor – VIDEO

  Kako što napreduva tehnologijata vo sekoj sektor taka i vo gradežništvoto se poveќe se pojavuvaat materijali koi ja olesnuvaat rabotata i isto taka gi podobruvaat svojstvata na izdržlivost i efikasnos...

 • Edukativniot karavan na DIK poseti 12 gradovi

  Skopje, (12.04.2019) Vo presret na pretstojnite Pretsedatelski izbori 2019, a so cel edukacija na glasačite, Državnata izborna komisija organizira edukativen i informativen karavan vo sklop na kampanja...

 • Facebook AI i izbori

  Fejsbuk vo momentov e vo centarot na nekolku skandali i kritiki za pristap do podatoci, reguliranje na sodržinata što se pojavuva na nivnata platforma i pravi golemi napori da uspee da identifikuva laž...

Makedonija

Edukativniot karavan na DIK poseti 12 gradovi

Skopje, (12.04.2019) Vo presret na pretstojnite Pretsedatelski izbori 2019, a so cel edukacija na glasačite, Državnata izborna komisija organizira edukativen i informativen karavan...

VIVAX prodolžuva so čekorite za opštestvena odgovornost kako kompanija koja e golem del od pazarot

VIVAX prodolžuva so čekorite za opštestvena odgovornost kako kompanija koja e golem del od pazarot So voveduvanje na R32 freonot se obezbeduva do 9% pogolema zaštita na životnata sr...

Svet

Most koj povrzuva dva gradovi – Video

Mostovi se gradat za polesna komunikacija na eden so drug kraj,tamu kade što ima reka mora da ima i mostovi vo naselenite mesta.Ako nema most vo nekoi slučai naselenieto ne može da sorabotuva ni na ku...

Facebook AI i izbori

Fejsbuk vo momentov e vo centarot na nekolku skandali i kritiki za pristap do podatoci, reguliranje na sodržinata što se pojavuva na nivnata platforma i pravi golemi napori da uspee da identifikuva laž...

Zanimlivosti

 • Kuќa od stiropor – VIDEO

  Kako što napreduva tehnologijata vo sekoj sektor taka i vo gradežništvoto se poveќe se pojavuvaat materijali koi ja olesnuvaat rabotata i isto taka gi podobruvaat svojstvata na izdržlivost i efikasnos...

 • Staorec izgrizil 18.000 dolari vo bankomat vo Indija

  So denovi eden od bankomatite na Državnata banka na Indija uporno ne izdaval pari na korisnicite, a nivnite kompjuteri pokažuvaa deka istiot ne e prazen, pa od bankarskite službi se zagrižile što i ka...

 • Majka na četiri deca sama izgradila kuќa gledajќi upatstva od Jujtub

  Teško e da se zamisli edna žena bez bilo kakvo iskustvo vo ovaa oblast da izgradi kuќa na dva kata so pet sobi samo gledajќi na YouTube. Kara Brokins i nejzinite četiri deca se živ dokaz deka koga se...

 • Dali znaete „vistinski“ da piete kafe?

  Sekogaš ќe postoi onaa „borba” pomeѓu postarite i pomladite generacii za toa čie vreme e poubavo za živeenje. I, toa vo suština e dobro. Sekoj od nas barem ednaš se iznerviral na ona „Vo moe vreme...”,...

(Vkupno pregledi na ovaa informacija 453 , 1 Deneska )